Счетоводна компания Анадолиев


      Цените на нашите услуги за абонаментно счетоводно обслужване, сe определят в зависимост от броя на документите, които ни се предоставят за обработка от клиента ни. Зависят още от броя на назначените работници в неговата фирма, а също така и от това, дали фирмата има регистрация по ЗДДС. Конкретните параметри на счетоводната услуга се определят по следната таблица: