Счетоводна компания Анадолиев


      Специализиран софтуер
      Нашата счетоводна кантора работи с интегрирана система за мениджмънт на бизнес процеси - SANTA. Тя е организационно - технически и програмен комплекс, за информация и управление на дружества, организации и учреждения.

      Системата може да обслужва както малки фирми, така и големи производствени предприятия. Ние работим в тясно сътрудничество със софтуерните специалисти, разработващи и поддържащи продукта и можем да предложим много добри условия при закупуване и внедряване на системата – специални пакетни цени при подписване на договор за счетоводно обслужване и закупуване на продукта; успешно и безпроблемно внедряване на системата, настройка и обучение на кадрите; последващи консултации и поддръжка.

      SANTA може да се раздели условно на подсистеми, модули и задачи, но всъщност е ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. Осигурява необходимата аналитичната и синтетична информация. Обезпечава управление с малобройна, ефективна и гъвкава управленска структура.

    Подсистемите в SANTA са:

     - Счетоводство
     - Покупки и разчети с доставчици
     - Продажби и разчети с клиенти
     - Материални ресурси
     - Дълготрайни активи
     - Производство
     - Администриране
     - Себестойност и цени


    Модулите в SANTA са:

     - Каса
     - Банка
     - Магазин
     - Провизиране
     - Изкупуване
     - Транспорт
     - Бюджетиране


    Специални приложения в SANTA:
     Понякога, за клиенти със специфични изисквания, се налага освен ”настройка”, и разработка на специални приложения. Тя се осъществява от специалисти на софтуерната фирма, разработваща и поддържаща системата в тясно сътрудничество със Счетоводната кантора, която определя необходимите методики, съобразно особеностите на дейността и приетата счетоводна политика.

    Ние можем да внедрим интегрираната информационна система SANTA във Вашето предприятие – офис, търговски обект, производствена база. След това с автоматичен импорт на информацията, тя ще може бързо и лесно да се обработва за счетоводни цели. Така освен точност и коректност на данните ще получите и големи отстъпки от счетоводните такси.

   Добрият софтуер е много важен за всеки бизнес, доверете се на професионалистите и на опита, изпитан в практиката.

   Първата версия на “SANTA” е създадена през 1989 г.


   Всички права са запазени от ПРИМА СОФТ ООД®


   Ако искате да научите повече за програмния продукт, да го закупите или да го внедрите във Вашата компания, не се колебайте да се свържете с нас още сега. 

   За нуждите на ТРЗ и Личен състав компанията ни работи с програмен продукт "Аладин". Същият е система, която автоматизира дейностите в отделите "Каса", "ТРЗ" и "Личен състав".

   С този програмен продукт работят фирми и организации от различни сфери и отрасли на българската икономика: министерства, медии, производствени и туристически фирми, счетоводни къщи.

   "Аладин" работи с операционни системи Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7 и 8. Той включва подсистеми - Работна заплата, Личен състав, Отпуски, Граждански договори, Работно време и Платежни документи.

   Основни предимства:  

  • Възможност за ползване на информация за минали месеци, без възстановяване на данни;  
  • Управление на правата за достъп до базите данни, менютата и звената;
  • Отдалечена работа през интернет и VPN;                                      
  • Автоматизиран импорт и експорт на данни от и към други информационни системи;  
  • Създаване и печат на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение, граждански договори и други бланки чрез интерфейс с MS Word 2000 или по-висока версия;